BejelentésDr. Póta István ügyvédi irodája

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Polgári jog:


Közel 40 éves ügyvédi gyakorlattal állok a kedves ügyfeleim rendelkezésére - többek között - az alábbi területeken: o szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere, közös tulajdon megszüntetése, földhasználati jog alapítása, haszonélvezeti, használati jog alapítása, stb.) elkészítése; o a szerződésekkel kapcsolatosan teljes körű képviselet a földhivatali, illetékhivatali, gyámhivatali eljárás során; o külterületi ingatlanok osztatlan közös tulajdonának megszüntetésével kapcsolatos iratok elkészítése; o művelési ág változással, használati mód változással, termőföld más célú hasznosításával (termelésből kivonásával) kapcsolatos teljes körű ügyintézés; o ingatlan megosztásával, összevonásával kapcsolatos földhivatali és építéshatósági ügyintézés lebonyolítása, egyéb telekalakítási eljáráshoz szükséges iratok elkészítése - földmérő szakember bevonásával; Családi és öröklési jog: házassági vagyonjogi szerződés elkészítése; élettársi vagyonjogi megállapodás elkészítése; házassági vagyonközösséget rendező és megszüntető okirat elkészítése; tanácsadás és képviselet házassági bontóperben; öröklési, tartási szerződések elkészítése. Egyéb polgári jogi megállapodások előkészítése és okiratba foglalása; Peres és peren kívüli képviselet ellátása. Nemperes eljárások: Képviselet ellátása fizetési meghagyásos eljárásban; Képviselet ellátása végrehajtási eljárásban. Közigazgatási jog: Tanácsadás és képviselet közigazgatási perekben.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!